Tisková zpráva MP Šumperk za období od 24.-30.5.2010

Dne 25.5.2010 provedla hlídka MP Šumperk na ul. Zahradní odchyt pravděpodobně nemocné kočky. Tato byla převezena do veterinární ambulance.

Dne 25.5.2010 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek na předvolební akci v Sadech 1.máje.

Dne 27.5.2010 dohlížely hlídky MP Šumperk na bezpečnost silničního provozu při akci „Večerní sokolská vyjížďka na in-line bruslích v ulicích Šumperka“.

Dne 28.5.2010 v 04,15 hod. bylo oznámeno, že se v areálu Českých drah, v kolejišti, nachází muž, který se zřejmě pokouší něco odcizit. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která podezřelého zadržela při pokusu o krádež části kolejnice. Věc byla na místě projednána v blokovém řízení a pachateli byla uložena pokuta.

Dne 28.5.2010 se zúčastnili strážníci MP Šumperk preventivní akce „Na kole do školy bezpečně“, kterou pořádá pro žáky základních škol Vila Doris.

Dne 29.5.2010 v 05,00 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na nám. Republiky mladíka, který se pokusil o odcizení jednoho okrasných keřů, které byly nedávno vysazeny. Věc byla s pachatelem na místě projednána a byla mu v blokovém řízení uložena pokuta.

Bylo řešeno 7 krádeží v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, označený čipem, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP