Slavnosti města Šumperka 2010

13. ročník Slavností města Šumperka, konaných ve dnech 4. a 5. června 2010 v Sadech 1. máje, připomene na den přesně 520. výročí uskutečnění jedné z nejvýznamnějších událostí v dějinách města a zahájí letní turistickou sezónu v Šumperku.

Jiří Tunkl z Brníčka, toho času držitel šumperského zboží, nabídl prostory svého sídla ke konání sjezdu zástupců Markrabství moravského v čele se zemským hejtmanem Ctiborem Tovačovským z Cimburka a představitelů Slezského knížectví včetně maršálka vratislavského biskupství Baltazara z Moschelnitz. Šlechtici, rytíři a přední měšťané obou území 4. června 1490 mj. společně dohodli, že stavové obou zemí zachovají společný postup při přijímání nového pána po nedávné smrti uherského krále Matyáše Korvína, pod kterého Morava, Slezsko a obě Lužice od r. 1468 patřily. Toto mimořádně důležité setkání dalo impuls k zabránění trvalého rozpadu Českého království. Celá horečnatá situace poté byla usnadněna usednutím českého krále Vladislava Jagellonského na trůn uherský a Koruna česká se opět stávala z Čech, Moravy, Slezska a Horní a Dolní Lužice.

Pateční program Slavností města Šumperka nabídne různá umělecká vystoupení dětí, historických i současných uskupení (viz rozpis programu níže), hořícími loučemi osvětlený večerní průvod rytířů městem, slavnostní ceremonii - přijetí stavů, ohňovou show i velkolepý ohňostroj, který slavnostně zakončí páteční večer. Sobota poté přinese dobový jarmark s představením tradičních řemesel, rytířské hry a klání, sokolnictví, divadelní představení, dobové hudební soubory a mnoho dalšího, jako je třeba katovská dílna s pranýři, skřipci a jinými nástroji mistra kata. Po celý den bude k dispozici historická střelnice, stylové občerstvení s posezením doplněným o středověké vyzdobení prapory, erby a korouhve a pro děti skákací hrad, malý kolotoč s trampolínou a nejrůznější hry a soutěže. Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma.

Plakát Slavnosti města Šumperka 2010

Program:

Pátek 04.06.2010

18:00 zahájení slavností
18:00 - 18:20 aerobikové vystoupení dětí MŠ Veselá školka
18:20 - 18:40 aerobikové vystoupení dětí z DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk
18:40 - 19:00 aerobikové vystoupení dětí DDM U Radnice Šumperk
19:00 - 19:20 aerobikové vystoupení Fit Aerobik Klubu Angi Samcové
19:20 - 19:40 historický tanec skupiny Perchty von Bladen
19:40 - 21:00 taneční vystoupení
21:00 - 21:45 loučemi osvícený průvod Hl. třídou k radnici, kde budou radní, zástupci partnerských měst a další vyzváni k průvodu, který se vrátí zpět do parku
21:45 slavnostní ceremonie
22:15 ohňová show
22:30 ohňostroj

Souběžně s programem se v Pavlínině dvoře koná od 19:00 Košt mikulovských vín.

Sobota 05.06.2010

Program bude zahájen v 10:00 hodin, předpokládaný konec je v 18:00 hodin.

Scéna v Sadech 1. máje

Scéna u Vily Doris

Dále je v průběhu sobotního programu zajištěno: