Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15.-21.2.2010

Ve dnech 15. a 17.2.2010 zabezpečovaly hlídky MP Šumperk veřejný pořádek v okolí zimního stadionu při hokejových zápasech.

Dne 15.2.2010 bylo telefonicky oznámeno, že na ul. Jeremenkově se nachází muž, který nemůže chodit. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která tomuto muži, který si stěžoval na bolesti zad, přivolala ZZS, která jej následně převezla na ošetření do nemocnice.

Dne 18.2.2010 byla nalezena v areálu Centra odborné přípravy na ul. Gen. Krátkého uhynulá srna. Byla převezena do asanačního boxu a informován hospodář příslušné honitby.

Dne 19.2.2010 byal přivolána hlídka MP Šumperk do prodejny Kaufland, se žádostí o pomoc s vykázáním podnapilého muže, který usnul na WC. Hlídka zjistila, že tento muž má mj. zranění na hlavě a byla proto přivolána ZZS, která jej převezla na ošetření.

Dne 19.2.2010 nalezla hlídka MP na ul. Starobranské ženu, která byla zraněna v obličeji. Na místo byla přivolána ZZS, která ji převezla do nemocnice.

Dne 21.2.2010 bylo telefonicky oznámeno z PČR, že nad vchodem domu na ul. Palackého visí vikýř, který by mohl někoho zranit. Na místo byla vysána hlídka MP Šumperk, která zajistila místo do příjezdu HZS, který tento uvolněný vikýř odstranil.

Bylo řešeno 7 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, kteří byli následně předáni majitelům.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP