Zápis dětí do I. ročníku základních škol pro školní rok 2010/2011

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují zápis dětí do I. ročníku základních škol a přípravných tříd pro školní rok 2010/2011.

Ředitelé základních škol v Šumperku v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do I. ročníku základní školy, do přípravné třídy Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy logopedické SCHOLA-VIVA, o.p.s., Šumperk, Erbenova 16 a do přípravné třídy Základní školy Šumperk, Sluneční 38.

Zápis do I. ročníku základních škol a přípravných tříd (děti narozené do 31. srpna 2004 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka) se koná

ve čtvrtek 11. února 2010 od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 12. února 2010 od 8:00 do 15:00 hodin

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis bude probíhat na školách a odloučeném pracovišti:

Základní škola, Dr. E. Beneše 1
PaedDr. Milan Tichý, v. r.
ředitel školy

Základní škola, 8. května 63
Mgr. Radovan Pavelka, v. r.
ředitel školy

Základní škola, Sluneční 38
Jarmila Hynková, v. r.
ředitelka školy

Základní škola, Vrchlického 22
Mgr. Petr Málek, v. r.
ředitel školy

Základní škola, Šumavská 21
Mgr. Lubomír Krejčí, v. r.
ředitel školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Šumperk, Hanácká 3
Mgr. Jana Večeřová, v. r.
ředitelka školy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16
Mgr. Miroslav Haltmar, v. r.
ředitel školy

Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13
Ing. Nataša Vykydalová, v. r.
ředitelka školy