Produkce odpadů

Odpadové hospodářství v roce 2021

  celkové množství (t) množství/občan (kg)
papír 723 28,4
plasty 386 15,2
sklo 359 14,1
nápojový karton 22 0,9
kovy 17 0,7
bioodpad 1 892 74,3
gastroodpad 52 2,0
textil 83 3,3
jedlé oleje a tuky 3 0,10
směsný odpad 4 019 157,9
objemný odpad 1 631 64,0
nebezpečný odpad 25 0,1
stavební odpad 1 375 54,0
pneumatiky 8 0,3
Celkové množství odpadu v roce 2021: 10 593 tun (416 kg/obyv.).
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2021: 22 907 000 Kč.

Odpadové hospodářství v roce 2020

  celkové množství (t) množství/občan (kg)
papír 720 27,9
plasty 413 16,0
sklo 371 14,4
nápojový karton 24 0,9
kovy 10 0,4
bioodpad 2 017 78,1
textil 123 4,7
jedlé oleje a tuky 1 0,04
směsný odpad 4 082 158,0
objemný odpad 1 809 70,0
nebezpečný odpad 22 0,9
stavební odpad 1 407 54,5
pneumatiky 22 0,9

Celkové množství odpadu v roce 2020: 11 021 tun (426,72 kg na obyv.)
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2020: 22 000 000 Kč.

Odpadové hospodářství v roce 2019

  celkové množství (t) množství/občan (kg)
papír 498 19,2
plasty 350 13,5
sklo 387 14,9
nápojový karton 21 0,8
kovy 2 0,1
bioodpad 1 828 70,4
textil 108 4,2
směsný odpad 3 730 143,7
objemný odpad 1 527 58,8
nebezpečný odpad 24 0,9
stavební odpad 1 399 53,9
pneumatiky 24 0,9

Celkové množství odpadu v roce 2019: 9 900 tun (381,45 kg na obyv.)
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2019: 20 156 000 Kč.


Produkce odpadů v letech 2006 - 2008