Ceny města Šumperka za rok 2009

Ceny města Šumperka za rok 2009 jsou vyhlášeny! Již nyní je možné zasílat nominace osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem v deseti kategoriích.

Nominování

Nominaci může zaslat každý občan či skupina občanů, společnost, zájmové uskupení elektronicky na cenymesta@musumperk.cz nebo poštou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1. Nominace (návrhy) budou seřazeny dle jednotlivých kategorií a předloženy porotě, která svým hlasováním rozhodne o vítězných nominacích. Přijímání nominací bude ukončeno dne 31. prosince 2009.

Nominovaní na Ceny města Šumperka 2009 musí:

Každá nominace musí obsahovat:

Kategorie udílení Cen města Šumperka 2009

Výběr vítězných nominací

Všechny nominace seřazené dle kategorií budou předloženy porotě. Porota je složena z tzv. akademie cen města (19 členů) a členů Zastupitelstva města Šumperka (27 členů). V loňském roce se osvědčil dvoukolový způsob hlasování, letos tedy hlasování proběhne taktéž ve dvou kolech.

V případě, že je některý z porotců nominován na Cenu města Šumperka 2009, zdrží se hlasování v kategorii, do které je navržen. Zastupitelstvo města Šumperka si vyhrazuje právo NEUDĚLIT Cenu města Šumperka 2009 v některé z kategorií.

Předání Cen města Šumperka 2009

V sobotu 27. března 2010 se v Šumperském divadle bude konat Slavnostní večer města s předáváním Cen města Šumperka za rok 2009.

Přehled oceněných v minulých letech

Ing. Andrea Jahnová
tisková mluvčí