Plán zimní údržby komunikací 2009/2010

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém zasedání dne 22. října 2009 Plán zimní údržby komunikací.

Plán zimní údržby komunikací se liší od minulých let, je kompletně přebudován plán údržby chodníků,“ vysvětlil důvod změn Luděk Šperlich, ředitel Podniků města Šumperka, které mají úklid veřejného prostranství ve své gesci. Chodníky jsou roztříděny do čtyř kategorií, dle vytíženosti a přístupnosti chodníků. Na úklid prvních tří kategorií se bude využívat technika, čtvrtá kategorie se bude uklízet ručně, bude se využívat pracovníků tzv. Veřejné služby. „V souvislosti se změnou plánu údržby počítáme s navýšením nákladů o 900.000,- Kč,“ poukázal na změnu nákladů Šperlich. „I při zapojení veškeré techniky a pracovníků veřejné služby není možné při kalamitních situacích uklidit vše hned, pokusíme se ale udělat, co bude možné,“ doplnil starosta Zdeněk Brož.

Plán zimní údržby komunikací bude zveřejněn na webových stránkách města Šumperka v oddílu Komunální služby.

Ing. Andrea Jahnová,
tisková mluvčí