Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících - Šumpersko 2009

Město Šumperk vydává již druhou aktualizaci Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících - Šumpersko 2009.

2009 10 22 adresářAktualizovaný Adresář naplňuje opatření č. 2. 2.: Zajistit informovanost občanů města o sociálních službách, Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007 - 2015.

Cílem Adresáře je vytvořit přehledný souhrn základních informací o organizacích působících v sociálních a doplňujících službách poskytovaných na celém správním území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Šumperk. Adresář je určen všem, kteří hledají pomoc, ocitli se v tíživé sociální situaci, nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. Ve snazší orientaci v nabídce poskytovaných služeb může posloužit i nejširší veřejnosti.

Adresář si můžete vyzvednout na odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk, Launtnerova 1, Šumperk. V elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka.