Tisková zpráva MP Šumperk za období od 14.-20.9.2009

Dne 15.9.2009 v 10.50 hod. řešila hlídka MP na ul. Prievidzská založení černé skládky. Jednalo se o stavební materiál z rekonstrukce výtahové šachty v domě č.7 na ul.Prievidzská. Věc byla projednána na místě v blokovém řízení.

Dne 15.9.2009 v 15.45 hod. řešila hlídka MP na ul. Revoluční neoprávněný zábor veřejného prostranství ( parkování motorového vozidla na pozemní komunikaci bez platné STK ). Věc byla projednána na místě v blokovém řízení.

Dne 19.9.2009 v 05.30 hod. byli spatřeni na kameře č.3 ul.Hl.třída tři mladíci, kteří tropili výtržnosti. Jeden z mladíků močil před kašnou a další dva cloumali se stromem opodál. Na místo byla vyslána hlídka MP, která dva mladíky zadržela. Věc s nimi projednala na místě v blokovém řízení.

Byl odchycen 1 pes, který byl následně předán majitelovi.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Martin Urbánek
zástupce ředitele MP