Tisková zpráva MP Šumperk za období od 31.8. - 6.9.2009

Dne 1.9.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk v sadech 1.máje 3 muže za porušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Všem přestupcům byly uloženy blokové pokuty.

Dne 1.9.2009 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže, hledaného Policií ČR. Tento muž byl omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Obdobný případ byl řešen strážníky MP Šumperk dne 4.9.2009, kdy zadrželi na ul. Žerotínově hledanou osobu. Také v tomto případě se jednalo o muže, který byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Byli odchyceni 4 psi, z nichž 1 byl následně předán majiteli a 3 byli převezeni do útulku.

Bylo řešeno 10 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP