Tisková zpráva MP Šumperk za období od 20. - 26.7.2009

Dne 21.7.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk založení černé skládky na ul. Bludovské. Provedeným šetřením byl zjištěn přestupce, kterému byla uložena bloková pokuta.

Ve dnech 21. a 26.7.2009 byly strážníky Městské policie Šumperk zadrženy 2 osoby, hledané Policií ČR. V obou případech se jednalo o muže, kteří byli zadrženi na ul. M.R.Štefánika. Oba muži byli omezeni na osobní svobodě a předáni Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 24.7.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk na Hlavní třídě muže za porušení OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Za jeho jednání mu byla uložena bloková pokuta.

Dne 26.7.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk na Temenické ulici neoprávněný zábor veřejného prostranství nepojízdným motorovým vozidlem bez registračních značek. Přestupci byla uložena bloková pokuta.

Byli odchyceni 2 psi, z nichž jeden byla předán majiteli a druhý je umístěn v odchytovém kotci MP Šumperk.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

V Šumperku dne 27.7.2009

Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP