Výstavba okružních křižovatek uzavře v srpnu Šumavskou ulici

Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad probíhá dle hramonogramu.

Těžká technika se již pátý měsíc pohybuje v ulici J. z Poděbrad. Ta spolu s přilehlými lokalitami prochází náročnou revitalizací, jež přijde na více než sto třicet pět milionů korun. Mimořádně složitá stavba, kterou má „na triku“ pardubická firma Miros, je rozdělena do několika etap, které na sebe plynule navazují a zaručují potřebnou dopravní obslužnost. Ta, jež nejvíc zasáhne do dopravního „života“ města, přitom odstartuje příští měsíc.

Stavba probíhá podle harmonogramu, dokonce s mírným předstihem. Je to způsobeno částečně i tím, že jsme z dopravního hlediska nejsložitější etapu přesunuli oproti původním plánům až na srpen,“ uvedl Vladimír Vizina ze šumperské společnosti Irea, jež má na starosti stavební dozor. Práce ve vlastní ulici J. z Poděbrad jsou podle něj v plném proudu a v některých částech finišují. V úseku mezi ulicemi Bratrušovskou a Šumavskou jsou hotové podkladní štěrkové i asfaltové vrstvy, vybudovalo se veřejné osvětlení a nové chodníky. V navazující části mezi ulicí Šumavskou a náměstím Republiky se pak chodníky dláždí. Proměnou prošla rovněž Tatranská ulice, která se nepatrně rozšířila, upravil se její spád a přibyly v ní chodníky. Ve zmíněných lokalitách jsou hotové přeložky inženýrských sítí a na pěti místech se vybudovaly podzemní velkokapacitní kontejnery na směsný komunální odpad. Ty doplnily zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad, které již mohou občané využívat. „Postupně se pracuje i na parkovištích, jejichž realizace byla plánovaná až příští rok,“ doplnil Vizina, podle něhož náročná stavba zatím žádné větší nepříjemné překvapení nepřichystala. „Problém byl pouze s jílovitým podložím, takže některá místa se musela zpevnit cementovou stabilizací,“ podotkl jednatel společnosti Irea.

Tatranskou ulicí se přitom dnes jako jedinou mohou motoristé dostat na náměstí Republiky i náměstí Míru. Část Langrovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Havlíčkovou a Lužickosrbskou je totiž od prvního červencového týdne neprůjezdná. Práce by zde měly skončit nejpozději 15. srpna. V okamžiku, kdy se tento úsek zprovozní, uzavře se pro motoristy část Šumavské ulice, v níž vyrostou dvě okružní křižovatky. První se bude nacházet v místě křížení s ulicí J. z Poděbrad, druhá v křižovatce s ulicemi Gen. Svobody a Husitskou. „Je třeba počítat s tím, že práce zde potrvají téměř tři měsíce. Do této lokality se tak dostanou pouze autobusy, které budou jezdit z ulice J. z Poděbrad po provizorní komunikaci kolem rozestavěného rondelu na část Šumavské ulice, která nebude zasažena stavbou. V této souvislosti se samozřejmě přemístí i některé zastávky,“ vysvětlil Vizina. Současně připomněl, že pěticentimetrová vrchní finální asfaltová vrstva se na celé rekonstruované komunikaci, včetně ulice Tatranské a části ulice Langrovy, položí naráz koncem října. „Je možné, že v listopadu by se pak celá stavba dala do předčasného užívání,“ připustil Vizina.

Během poslední etapy, která bude probíhat od letošního prosince do května příštího roku, se dokončí případné nedodělané stavby ve vnitroblocích, rozmístí se mobiliář, vybaví sportoviště a dokončí sadové úpravy. V té době se proto nepočítá s uzavírkou, ale pouze s možným dopravním omezením.

Jedna z největších investičních akcí posledních let, zahrnující nejen rekonstrukci komunikací a chodníků a vybudování nových parkovišť, ale i obnovu veřejného osvětlení, zeleně, sběrných míst pro komunální odpad, dětských hřišť a městského mobiliáře, by měla definitivně skončit příští rok v květnu. Hlavní objem prací by měl být ovšem hotov již letos.

Řidiči tak musejí stále počítat s uzavírkami. Aktuální stav mohou zjistit na městském webu zde.

Více informací k rekonstrukci naleznete zde.

Zuzana Kvapilová
Šumperský zpravodaj

PŘEHLED ZBÝVAJÍCÍCH ETAP REKONSTRUKCE

III. etapa (období červenec - srpen 2009)

Uzavřené úseky:
Ul. J. z Poděbrad - od křižovatky ul. Šumavské po křižovatku s ul. Tatranskou a od ul. Vítězné po ul. Šumavskou
Ul. Langrova po nám. Republiky, nám. Republiky
Objížďka: po ul. Šumavské, Temenické, Gen. Svobody, Tatranské; na křižovatce Šumavská x J. z Poděbrad (směr ul. Bratrušovská) je provedeno dočasné propojení pro obousměrný provoz BUS; dále objížďka po ul. Vítězné, Gen. Svobody

Dotčené linky BUS: linky MHD budou vedeny od 10.8. po ulici J. z Poděbrad v úseku od ul. Vítězné po ul. Šumavskou - týká se zastávek J. z Poděbrad 73 a J. z Poděbrad 28, které jsou nyní umístěny na objízdné trase - z ní budou přemístěny zpět na původní místa

Linky MHD 2, 3, 4, 5: J. z Poděbrad 73 - přemístění: NE; J. z Poděbrad 28 - přemístění: NE; nám. Republiky - přemístění: Temenická Mountfield

Meziměstské linky 930216, 930209: nám. Republiky - přemístění: Temenická Mountfield

IV. etapa (období srpen - listopad 2009)

Uzavřené úseky:
Ul. Šumavská (v úseku mezi budoucími okružními křižovatkami), Husitská
Objížďka: po částech ul. Šumavské, po ulicích Temenické, Havlíčkově, Žerotínově, Dr. E. Beneše, Jeremenkově, Lidické; na křižovatce Šumavská x J. z Poděbrad (směr ul. Bratrušovská) je provedeno dočasné propojení pro obousměrný provoz BUS; provoz; dále objížďka po ul. Vítězné, Gen. Svobody

Linky MHD 2, 3, 4, 5: J. z Poděbrad 24 - přemístění: J. z Poděbrad 28; nám. Republiky - přemístění: Temenická Mountfield

Meziměstské linky 930216, 930209: nám. Republiky - přemístění: Temenická Mountfield

V. etapa (období: prosinec 2009 - květen 2010)

Bez uzavírky

ROP