Dotace na výkonnostní sport - druhá výzva

Zastupitelstvo města Šumperka vyhlašuje druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů.

Dotací se rozumí finanční příspěvek, který je poskytnut z rozpočtu města Šumperka z položky „Výkonnostní sport“, na podporu činnosti organizací působících v oblasti výkonnostního sportu na neinvestiční náklady spojené s účastí v soutěžích seniorů - dospělých (dále jen seniorů) a juniorů.

V průběhu prvního kola byla dle kompetencí (finanční částky nad 50 tis. Kč - kompetence Zastupitelstva města Šumperka (dále jen ZM), finanční částky do 50 tis. Kč - kompetence Rady města Šumperka (dále jen RM)) rozdělena finanční částka ve výši 703 tis. Kč - Přidělené dotace pro rok 2009.

Zastupitelstvo města Šumperka nyní vyhlašuje druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů. Finanční částka k rozdělení pro druhou výzvu je ve výši 297 tisíc Kč.

Důležité termíny:

Podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu společně s žádostí jsou vyvěšeny na webových stránkách města Šumperka zde.

23.06.2009
Ing. Andrea Jahnová,
tisková mluvčí

Podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu

Žádost o dotaci města Šumperka 2009 na výkonnostní sport dospělých a juniorů