Tisková zpráva MP Šumperk za období od 1.-7.6.2009

Dne 1.6.2009 bylo telefonicky oznámeno, že v areálu bývalého sanatoria na ul. Reissově má docházet k poškozování budovy. Na místo byla vyslána hlídka Městské policie Šumperk, která zjistila, že se v místě nachází skupina mladých osob. Jelikož někteří z nich jevili známky podnapilosti, byla u dvou mladistvých provedena dechová zkouška, při které bylo naměřeno 0,57, resp. 0,83 promile alkoholu. Jelikož oba mladiství, jednalo se o hocha a dívku, odmítli sdělit, kdo jim alkohol podal, byla věc postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Dne 7.6.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk v areálu bývalého sanatoria muže, který poškodil oplocení tohoto objektu.Věc byla po zadokumentování předána správnímu orgánu.

Dne 7.6.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk v Sadech 1.máje muže za porušení OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že přestupce odmítl řešit věc na místě, byla událost postoupena správnímu orgánu.

Během víkendu se strážníci Městské policie Šumperk podíleli na zabezpečování veřejného pořádku při příležitosti konání Slavností města Šumperka a voleb do Evropského parlamentu.

Byli odchyceni 4 psi, z nichž byli 3 předáni majitelům a 1 byl převezen do útulku.

Byla řešena 1 krádež v obchodě.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP