Tisková zpráva MP Šumperk za období od 25.-31.5.2009

Dne 25.5.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk v Sadech 1.máje muže, který byl hledán Policií ČR, protože nenastoupil do výkonu trestu. Muž byl omezen na osobní svobodě a předán přivolané hlídce PČR.

Dne 26.5.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk na Kostelním náměstí dva výtržníky, kteří převraceli popelnice. Oběma byla za jejich jednání uložena bloková pokuta.

Dne 26.5. a 29.5.2009 byla přivolána hlídka Městské policie Šumperk do marketu Kaufland, kde byl zadržen zloděj. Součinností bylo zjištěno, že se jedná o muže, který byl za obdobný skutek v posledních třech letech potrestán. Byl proto omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Dne 26.5.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk na Hlavní třídě tři muže, kteří převrátili prodejní stánek a pokusili se vyvrátit dopravní značku. Za jejich jednání jim byly uloženy blokové pokuty.

Dne 27.5.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk na ul. Žižkově muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 0,62 promile alkoholu. Věc byla předána na místě přivolané hlídce Policie ČR.

Podobný případ řešili strážníci MP Šumperk i 28.5.2009, tentokrát však byla u řidiče naměřena hodnota 1,72 promile alkoholu. Věc byla taktéž předána na místě Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 30.5.2009 byli přivoláni strážníci MP Šumperk k události, kdy došlo k napadení a roztrhání čtyř slepic dvěma psy. Byl zjištěn majitel psů i poškozený a došlo mezi nimi k finančnímu vyrovnání za způsobenou škodu.

Dne 30.5.2009 v nočních hodinách zjistila hlídka MP Šumperk u garáží na ul. Bří. Čapků odcizené osobní motorové vozidlo. Věc byla na místě předána policii ČR k dalšímu šetření.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán náhradnímu majiteli.

Bylo řešeno 6 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP