„Mateřinky“ zapisují děti

V úterý 26. a ve středu 27. května 2009 proběhne zápis do šumperských mateřských škol.

Mnoho rodičů řeší problém, do které mateřské školy své dítě dají, a také zda mají šanci dítě umístit, neboť kapacita některých mateřských škol přestává stačit. Někteří rodiče však s tímto krokem váhají a spoléhají na to, že v případě potřeby se vždy nějaké to „místečko“ v mateřské škole najde.

Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc - pokud rodiče potřebují umístit dítě v mateřské škole, bez ohledu na to, zda ji začne navštěvovat již letos v září nebo později, je podmínkou jeho přijetí absolvovat ve stanoveném termínu zápis. Velmi často se stává, že rodiče nezapíší dítě do mateřské školy proto, že bude mít tři roky až začátkem následujícího kalendářního roku. V tomto případě však hrozí problém s umístěním dítěte do „mateřinky“, který je ve většině případů neřešitelný, protože školky jsou již zaplněny. Je tedy třeba mít na paměti, že i dítě, které bude mít tři roky až příští rok v měsících lednu až červnu, musí být zapsáno letos, aby mělo šanci být přijato.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (zápisu do mateřských škol) pro školní rok 2009/2010 proběhne v Šumperku v úterý 26. a ve středu 27. května, po oba dny od 8 do 16 hodin. Na rozdíl od loňského roku budou do mateřských škol (MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B; MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 a MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1) přednostně přijímány děti, které mají trvalé bydliště v Šumperku.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 2009/2010

PaedDr. Hana Kolaříková,
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů