Tisková zpráva MP Šumperk za období od 11.-17.5.2009

Dne 13.5.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk na nádraží ČD nezletilého mladíka, který byl důvodně podezřelý z krádeže mobilního telefonu, který měl odcizit téhož dne v Jiráskových sadech. Odcizený mobilní telefon byl u podezřelého zajištěn a věc byla předána hlídce Policie ČR.

Dne 16.5.2009 bylo telefonicky oznámeno na MP Šumperk, že na ul. Gen. Svobody v blízkosti restaurace Pod kaštanem 2 mladíci převracejí popelnice, poškozují dopravní značení a hlasitým křikem ruší noční klid. Na místo byla vyslána hlídka Městské policie Šumperk, která podezřelé mladíky zadržela. Věc byla zadokumentována a předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Dne 17.5.2009 v 02,00 hod. bylo telefonicky oznámeno na MP Šumperk, že na Husově náměstí jsou 3 mladíci, kteří rozkopávají odpadky. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která je zadržela. Věc byla projednána na místě a vyřešena v blokovém řízení.

Dne 17.5.2009 zadržela hlídka Městské policie Šumperk na Kozinově ulici muže, hledaného Policií ČR. Muž byl omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení PČR v Šumperku.

Dne 17.5.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk na nádraží ČD muže, který porušil OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Přestupci byla uložena bloková pokuta.

Dne 17.5.2009 ve 21,00 hod. byla přivolána hlídka MP Šumperk na ul. M.R.Štefánika, kde odcizil mladík několik květináčů a rozbil keramickou sošku. Mladík z místa uprchl, ale krátce nato byl zadržen hlídkou Městské policie Šumperk na ul. Starobranské. Vzhledem k tomu, že pachatel odmítl prokázat svou totožnost, byl omezen na osobní svobodě a převezen na Policii ČR v Šumperku.

Bylo řešeno 6 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP