Tisková zpráva MP Šumperk za období od 14.-26.4.2009

V uplynulém období zadrželi strážníci MP Šumperk v ulicích města 3 hledané osoby, z toho 2 ženy. Všichni byli předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Dne 14.4.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk v Sadech 1.máje 4 muže, kteří porušili OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Věc byla po zadokumentování postoupena správnímu orgánu.

Dne 15.4.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk v Sadech 1.máje muže, který porušil OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Přestupci byla uložena bloková pokuta .

Dne 18.4.2009 v 02,20 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul.Jeremenkově muže, který řídil osobní motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 2,14 promile alkoholu. Na místo byla proto přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 22.4.2009 nalezla hlídka MP Šumperk na ul. Reissově nezajištěné a poškozené osobní motorové vozidlo. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

25.4.2009 ve 21,00 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Gen. Svobody muže, který řídil osobní motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,51 promile alkoholu. Na místo byla proto přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 26.4.2009 v 04,00 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Evaldově mladíka, který převracel popelnice. Za jeho jednání mu byla uložena bloková pokuta.

Byli odchyceni 3 psi; 2 byli převezeni do útulku a 1 předán majiteli.

Bylo řešeno 27 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP