Osobnosti převzaly Ceny města Šumperka

Hendikepovaný plavec, dobrovolní hasiči, majitelé historického domu, úspěšný fotbalový trenér či dobrovolníci pomáhající při zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině – ti všichni a další osobnosti společně stanuli na pódiu divadla, aby převzali Cenu města.

Cenu města převzali:

Lukáš Čermák, skvělý hendikepovaný plavec

Lukáš Čermák

Lukáš žije v Šumperku a od 12 let reprezentuje město v plavání. I přes svůj handicap zvládá trénovat a závodit. V roce 2022 se stal několikanásobným mistrem ČR v plavání osob s mentálním handicapem. Je velmi pilný a může být vzorem nejen pro další děti a mladé lidi, ale i pro rodiny dětí s postižením.

 

Nezávislá galerie Eagle Gallery

Nezávislé galerii Eagle Gallery předává enu radní Valerie Hrubá

Galerie vznikla za účelem produkce autorských výstav výtvarného umění, a to zvláště grafiky. Jejím cílem je trvalé zpřístupnění galerie široké veřejnosti, školám, společnostem, a hlavně milovníkům umění. Eagle Gallery provozuje také Pavilon, což je kulturní památka v Radniční ulici v centru města Šumperka, která dlouhé roky nenašla adekvátní využití. Díky vstřícnosti majitele objektu (Podniky města Šumperka a.s.) a města Šumperk ve spojení s Eagle Gallery byl objekt zpřístupněn veřejnosti jako Galerie Pavilon – Kabinet fotografie a malého umění. Jde o samoobslužnou galerii, první v ČR a pravděpodobně i ve střední Evropě.

 

Dopravní expert Přemysl Michálek in memoriam (cenu převzaly jeho dcery Marie Gronychová a Simona Nováková)

Ocenění získal také dopravní expert in memoriam Přemysl Michálek cenu převzaly jeho dcery Marie Gro

Svůj profesní i politický talent mohl naplno rozvinout po listopadových událostech roku 1989. Na podzim 1990 se stal členem historicky prvního demokraticky zvoleného zastupitelstva v Šumperku. Později také uspěl ve volbách do tehdejšího zákonodárného sboru Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Jeho hlavní přínos Šumperku a regionu však spočíval v jeho odborné práci v oboru dopravních staveb. S velkým úsilím se věnoval budování obchvatu Bludova, stál také za rekonstrukcí přejezdu přes Červenohorské sedlo a rovněž za elektrifikací tratě Šumperk – Kouty, za mnoha dalšími stavbami a návrhy řešení dopravy v Šumperku i okolí.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka

Jednotka dobroholnách hasičů Šumperk Temenice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šumperk se zasloužila o likvidaci dosud největšího lesního požáru nás. Nasazeno bylo 6 členů JSDH (Pavel Koutný, František Hladík, Lukáš Šenk, Pavel Krobot, Roman Krupička a Radek Trubač) včetně vozu CAS 30 SCANIA v Národním parku České Švýcarsko – Hřensko Mezná. Na přelomu letošního července a srpna zasahovali při události takovýchto rozměrů poprvé ve své hasičské kariéře, přesto se pustili do boje s tak nezkrotným živlem a tohoto těžkého úkolu na hranici fyzického a psychického vyčerpání se zhostili se ctí.

 

Stavební úpravy domu (tzv. Lubichův palác) ve Slovanské ulici 260/1

Zástupce vlastníků jednotek novorenesančního Lubichova paláce přebírá cenu od zastupitele Josefa Mac

Vlastníci jednotek historického nárožního domu, novorenesančního Lubichova paláce SVJ Slovanská 1, který se nachází v Městské památkové zóně. Díky rekonstrukci zachránili architektonické dědictví stavitelství konce 19. stoiletí. Na vlastní náklady, bez možnosti čerpání dotací zafinancovali kompletní rekonstrukci jednoho z nejkrásnějších obytných nárožních domů v centru města. Skvělou práci odvedla firma Stavby Pecha Star+, která REALIZOVALA stavební úpravy fasády domu s bohatou štukovou výzdobou. Palác nechal postavit Willibald Lubich v roce 1893. Objekt má nyní nový střešní plášť a fasádu se zachováním všech dekorativních detailů s obnovením původní barevnosti. Objekt je nyní ozdobou Husova náměstí a přilehlých ulic.

 

Zvláštní cena zastupitelstva města:

Úspěšný fotbalový trenér mládeže Petr Strnad

Trenéru Petru Strnadovi ocenění předala místostraostka Eva Kostecká

Petr Strnad se věnuje na ZŠ Sluneční hodinám tělesné výchovy ve sportovních třídách a odpoledne vede tréninky přípravek FK Šumperk. Právě s žáky ZŠ Sluneční zaznamenal v roce 2019 velký úspěch, když s nimi ovládl celorepublikový fotbalový turnaj McDonald´s Cup. S tím dokázal vybojovat kromě triumfu ve zmiňovaném McDonald´s Cupu také stříbrnou pozici na Ondrášovka Cupu, kde nestačil Šumperk pouze na Spartu. Za svou práci s mládeží byl také oceněn Fotbalovou asociací České republiky.

 

Dobrovolníci pomáhající při zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině

Cenu dobrovolníkům předal starosta Miroslav Adámek a poslanec a šumperský zastupitel Michael Kohajda

Dobrovolníků, kteří pomáhali zvládnout uprchlickou krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině bylo obrovské množství. Šlo o jednotlivce i organizace, mnozí z nich pomáhají i nadále v začleňování uprchlíků do společnosti. Všechny na  tomto místě vyjmenovat nelze, ale všem patří obrovský dík.


Společná fotografie všech oceněných.
Společná fotografie všech oceněných

Autor fotografií: Milan Dvořáček