Tisková zpráva MP Šumperk za období od-23.-29.3.2009

Dne 23.3.2009 řešily hlídky Městské policie Šumperk ve 4 případech porušování OZV č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na nádraží ČD. Všem čtyřem přestupcům byly uloženy blokové pokuty.

Dne 24.3.2009 řešila hlídka Městské policie Šumperk případ znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy na ul.Finské. Majitelce psa byla uložena bloková pokuta.

Dne 25.3.2009 v dopoledních hodinách zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Finské muže, hledaného Policií ČR. Obdobný případ řešili strážníci téhož dne odpoledne na ul. Jesenické. Oba muži byli předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Dne 25.3.2009 ve 21,30 hod. došlo při kontrole nádraží ČD k fyzickému napadení jednoho strážníka, kterému vznikla škoda na stejnokroji. Ke zranění nikoho ze zúčastněných nedošlo.Věc byla na místě předána hlídce Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele.

Bylo řešeno 14 krádeží v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP