V březnu startuje příjem elektronických žádostí do škol

Ve středu 1. března bude v 8 hodin spuštěno elektronické podávání žádostí o přijetí dítěte do základních škol zřizovaných městem. Odkaz k elektronickému podání žádosti lze najít na webu základních škol nebo města www.sumperk.cz.

V případě, že zákonný zástupce nemá přístup k internetu, lze žádost vyplnit v infocentru na Hlavní třídě, na oddělení školství v úřadovně města v Jesenické ulici 31, kancelář č. 232, nebo přímo při zápisu v základní škole. Samotný zápis do 1. ročníku a přípravné třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 4. dubna od 12 do 17 hod. a ve středu 5. dubna od 8 do 15 hod.

Termíny zápisů do 1 ročníku ZŠ