Tisková zpráva MP Šumperk za období od 2.-8.3.2009

Dne 6.3.2009 oznámila na Městskou policii Šumperk žena, že v opuštěném domě za poštou na ul. Gen. Svobody v Šumperku zřejmě hoří, protože z oken vychází kouř. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která zjistila, že na dvoře je muž, který opaloval izolaci z elektrických kabelů. Oheň byl uhašen a věc byla postoupena k dořešení správnímu orgánu.

Bylo řešeno 12 krádeží v obchodech.

Ve 3 případech bylo řešeno volné pobíhání psů, dále jsme prováděli kontroly na vlakovém a autobusovém nádraží, odkud jsme vykazovali osoby, které porušovaly OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, či porušovali tzv. tabákový zákon a kouřili v místech, kde je to zakázáno.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP