Městský úřad Šumperk získal dvě ocenění

Městský úřad Šumperk získal další ocenění za kvalitu svých služeb poskytovaných ve veřejné správě.

Ve dnech 4.- 6. února 2009 proběhla v Olomouci 5. Národní konference kvality, která je tradičně zaměřena na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na zhodnocení aktuálních projektů a představení nových trendů.

Spolu s dalšími 12 úřady měst a obcí z celé republiky převzal na slavnostním večeru dne 4.2.2009 starosta města Zdeněk Brož z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka resortní cenu Ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné správy za rok 2008. Cena byla udělena za implementaci modelu Společného hodnotícího rámce - CAF, který umožňuje sledovat a hodnotit vývoj kvality služeb úřadu pro občany a nastavovat parametry dalšího zlepšování. Tuto sebehodnotící metodu zvyšování kvality služeb úřad používá již od roku 2006. Po úspěchu v roce 2007, kdy úřad získal Národní cenu České republiky - Ocenění za zapojení organizace ve veřejném sektoru za aplikaci metody CAF, je to další uznání kvality práce úřadu.

2009 02 13 ocenění úřadu foto1 2009 02 13 ocenění úřadu foto2

V rámci této konference převzal dne 5.2.2009 Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Šumperk, od krajského hejtmana Martina Tesaříka a vrchního ředitele Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Roberta Ledvinky Cenu za inovaci projektu „Systém pohledávek a využití SIPO“. Tento projekt úspěšně funguje na MěÚ Šumperk již 4 roky a úspěch v rámci konkurence 30 jiných projektů z celé republiky získal díky významnému přínosu snížení administrativy a finanční náročnosti celého procesu výběru poplatků od občanů a úspěšné implementace v jiných městech a obcích (Hanušovice, Vrbno pod Pradědem, Chropyně a Znojmo).

2009 02 13 SU 1 2009 02 13 SU 2

Komisi hodnotící přihlášený projekt zaujaly konkrétní dosažené výsledky:
V roce 2006 bylo pro úřad SIPO až 3x levnější než zasílání složenek a pro občana je platba SIPEM až 20x levnější než složenkou.
V roce 2008 a 2009 je již platba občana SIPEM až 4,5x levnější než zasílání složenek a až 22x levnější než složenkou pro občana.
Způsob platby pomocí SIPO využívá v Šumperku již 29,2% poplatníků (cca 8700 poplatníků) a účinnost výběru SIPO plateb je 98,9% při využití systému upomínkování systémem SIPO.

Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka