Výzva k výměně řidičských průkazů

Vážení řidiči, držitelé řidičkách průkazů, Vy, kterým byl řidičský průkaz vydán v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jejichž vzory jsou uvedeny níže, a jste podle místa trvalého bydliště příslušní pod Městský úřad v Šumperku, neváhejte a včas se dostavte k výměně řidičského průkazu na registr řidičů Městského úřadu v Šumperku. Řidičský průkaz Vám bude ve většině případů vyměněn bezplatně za zcela nový, který má velikost platební karty a je vyroben z podobného materiálu. Stanete se držiteli tzv. „EUROŘIDIČÁKU“, který opravňuje k řízení motorových vozidel ve všech členských zemích evropské unie.

Řidičský průkaz - typ 4

2009 01 29 1 2009 01 29 2

Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru o rozměrech papírového jádra 74 mm x 105 mm. Řidičský průkaz muže obsahovat nevýrazný státní znak.
Vydáván v období: 1993 - 1996
Výměna do 31.12.2010

Řidičský průkaz - typ 5

2009 01 29 3

Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm (normalizovaná velikost ID2). Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.
Vydáván v období 1996 - 2000
Výměna do 31.12.2010

K výměně se můžete dostavit v úřední dny od pondělí do čtvrtka a to:
PO, ST: 8.00 -12.00 hod. a 12.45 - 17.00 hod.
ÚT, ČT: 8.00 -12.00 hod. a 12.45 - 15.00 hod.
K výměně Vám postačí vzít si s sebou platný občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a 1 fotografii ze současnosti.

"Eurořidičák"

2009 01 29 4 2009 01 29 5