Výpis z registru řidičů

Výpis z registru řidičů lze v Šumperku získat i na odboru dopravy.

Řidiči mohou zjistit stav svého bodového konta z registru řidičů nejen na pracovištích Czech POINT (od 1. ledna 2009), ale také na Městském úřadě v Šumperku, odboru dopravy, registru řidičů. „Dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tento výpis stojí 15,- Kč“, sděluje tajemník Městského úřadu PaedDr. Petr Holub. „Podmínkou vydání tohoto výpisu na odboru dopravy je trvalé bydliště žadatele ve správním území Šumperka, předložení dokladu totožnosti a řidičského oprávnění“, dodává tajemník. Cena výpisu na pracovištích Czech POINT v přízemí budovy radnice a v přzemí budovy na ul. Jesenická 31 je (Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 3) dle sazebníku 100 Kč (resp. 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku). Na poštách je cena výpisu 69 Kč (resp. 69 Kč za první stránku, 40 Kč za každou další i započatou stránku).

Městský úřad v Šumperku je zapojen do projektu Czech POINT

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí