Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad

Zhotovitelem stavby „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ byla vybrána společnost MIROS dopravní stavby, a.s.

Ulice J. z Poděbrad projde v následujícím roce náročnou rekonstrukcí, kterou provede společnost MIROS dopravní stavby, a.s. „Do výběrového řízení se původně přihlásilo 13 firem. Za účasti notáře bylo vylosováno pět společností, které jsme vyzvali k předložení písemných nabídek o veřejnou zakázku na akci „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“. Rada města Šumperka na základě doporučení hodnotící komise schválila zhotovitelem stavby firmu MIROS dopravní stavby, a.s.,“ přibližuje průběh výběrového řízení tajemník úřadu PaedDr. Petr Holub.

Do „startu“ celé akce chybí pouze dokončení přeložek rozvodů vysokého a nízkého napětí (ČEZ), rozvodů společnosti O2 a podepsání smlouvy se společností MIROS dopravní stavby, a.s., jež se uskuteční v úterý 30. prosince 2009 ve 13:00 hodin v obřadní síni šumperské radnice.

ROP

Realizace vlastní stavby, jejíž náklady se vyšplhaly na 135.169.384,- Kč vč. DPH, by měla začít v únoru 2009, ukončení akce je plánováno na květen roku 2010.

Další informace k akci:
Revitalizace ulice J. z Poděbrad (13.10.2008)
Revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad (04.02.2008)

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí