Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad

Zastupitelstvo města Šumperka vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 10/2008, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o poplatku za odpad).

Doposud platná Obecně závazná vyhláška města Šumperka č. 9/2007, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o poplatku za odpad) je měněna tak, jak ukládá legislativa, jedná se jen o formální změny. Sazba poplatku na poplatníka zůstává stejná jako v loňském roce a činí 492,-- Kč za kalendářní rok.

Seznam změn:
a) jsou přesněji formulovány odstavce 3 a 4 v článku 6 a navazující příloha č. 3
b) příloha č. 1 je aktualizována dle hospodářských výsledků hospodaření s netříděným odpadem v roce 2007 a je doplněna aktualizací počtu obyvatel v Šumperku.

Vyhláška č.10/2008 nabývá účinnosti dnem 01.01.2009, dnem účinnosti se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2007.

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města.