Plán schůzí RM a zasedání ZM v roce 2009

Časový a obsahový program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí roku 2009.

Schůze Rady města Šumperka

15.1.2009
Finanční záležitosti
• Rozpočet města Šumperka na rok 2009
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály odboru ŠKV
• Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009
Materiály IAK
• Plán činnosti odd. IAK pro rok 2009
• Analýza a hodnocení rizik za rok 2008
Organizační opatření k zasedání ZM

5.2.2009
Finanční záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály kanceláře TAJ
• Informace o přijatých peticích v roce 2008
Materiály odboru ŠKV
• Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací za rok 2008
• Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ ve městě pro školní rok 2009/2010
Materiály IAK
• Zpráva o podaných stížnostech za 2. pololetí 2008
• Zpráva o činnosti odd. IAK za rok 2008
Rozpracování usnesení ZM a interpelace

26.2.2009
Finanční záležitosti
• Rozpočty příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2009
• Zpráva o inventarizaci majetku
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály odboru ŠKV
• Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009
• Ceny města Šumperka
Organizační opatření k zasedání ZM

26.3.2009
Finanční záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály PMŠ, a.s.
• Příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní údržby
Materiály odboru RÚI
• Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2008
Materiály ŽIV
• Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2008
Rozpracování usnesení ZM a interpelace

16.4.2009
Finanční záležitosti
• Závěrečný účet města za rok 2008 a výsledky hospodaření P.O. za rok 2008
• Přehled fondů založených městem
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály MP
• Zhodnocení činnosti MP a součinnost s policií ČR v roce 2008
Materiály BR a JSDH
• Zhodnocení činnosti v oblasti PO a CO v roce 2008
Materiály odboru SOC
• Sociální situace ve městě
Organizační opatření k zasedání ZM

14.5.2009
Finanční záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály odboru RÚI
• Plnění plánu investiční výstavby k 30.4.2009
Materiály kanceláře TAJ
• Časový plán a program schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí 2009
Rozpracování usnesení ZM a interpelace

4.6.2009
Finanční záležitosti
• Přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.5.2009
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály odboru ŽPR
• Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2008
• Hospodaření s komunálními odpady, hodnocení roku 2008, plán na rok 2009
Organizační opatření k zasedání ZM

25.6.2009
Finanční záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Materiály odboru ŠKV
• Zpráva o stavu školství ve městě
Rozpracování usnesení ZM a interpelace

Další materiály jednotlivých odborů MěÚ, PMŠ, a.s., apod. budou zařazovány do programu RM operativně.
Termín schůzí RM v průběhu prázdnin: 23.7.2009 a 20.8.2009.
Začátek jednání RM stanoven na 15.00 hodin.
Program schůzí RM schválen 13.11.2008. 

Zasedání Zastupitelstva města Šumperka

29.1.2009
Rozpočet města Šumperka na rok 2009
(Ing. Suchomel)
Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009
(Ing. Zapletal)

12.3.2009
Zpráva o inventarizaci majetku
(PaedDr. Holub)
Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2009
(Ing. Zapletal)
Ceny města Šumperka
(Ing. Zapletal)

23.4.2009
Závěrečný účet města za rok 2008 a výsledky hospodaření P.O. za rok 2008
(Ing. Suchomel)
Zhodnocení činnosti MP a součinnost s policií ČR v r. 2008
(Mgr. Brož)
Zpráva o stavu PO a CO za rok 2008
(Mgr. Brož)
Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2008
(Ing. Suchomel)
Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2008
(Ing. Zapletal)
Sociální situace ve městě
(Ing. Zapletal)

18.6.2009
Časový plán a program schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí 2009
(PaedDr. Holub)
Plnění investiční výstavby k 31.5.2009
(Ing. Suchomel)
Průběžné hodnocení úrovně plateb obyvatelstva, daně a poplatky
(Ing. Suchomel)
Hospodaření s komunálními odpady, hodnocení roku 2008, plán na rok 2009
(Ing. Zapletal)
Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2008
(Ing. Zapletal)

Stálé body:
Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Interpelace členů ZM
Začátek zasedání ZM stanoven na 15.00 hodin.
Program zasedání ZM schválen 11.12.2008.