Cyklokomunikace Desná

Rada města Šumperka schválila zpracovatele projektové dokumentace akce „Cyklokomunikace Desná“.

Město Šumperk vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Cyklokomunikace Desná“ společně s obcí Dolní Studénky. Předmětem plnění zakázky je zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a projektu pro provádění stavby (který bude zároveň sloužit pro vydání stavebních povolení) na akci „Cyklokomunikace Desná (základní trasa v úseku od bodu č.35a v k.ú Šumperk po bod 40 v k.ú. Dolní Studénky , vč. variantního řešení úseku 35-36-37-38 dle vyhledávací studie)“, včetně zpracování a doložení veškerých podkladů a průzkumů pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a všech potřebných správních rozhodnutí.

Vyhledávací studie zpracovaná firmou Dopravní projektování spol. s r.o., Olomouc je přístupna na adrese http://proxy.musumperk.cz/RUI-studie/

Předpokládané termíny:
Termín odevzdání propočtu nákladů stavby vč. technické zprávy pro podání žádosti o dotaci: 28.02.2009. Termín odevzdání projektové dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí vč. dokladové části: 30.04.2009. Termíny odevzdání PD pro realizaci stavby vč. dokladové části: 31.08.2009.

Byly podány tři nabídky, na základě doporučení hodnotící komise Rada města Šumperka schválila zhotovitelem projektové dokumentace firmu Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk.

Více informací - Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic.

Ing. Andrea Jahnová tisková mluvčí