Informace o bakalářských studiích v Šumperku

Tři obory bakalářských studií Vysoké školy báňské - ; Technické univerzity Ostrava v Šumperku navštěvuje v současné době 341 studentů.

Výsledky přijímacího řízení a stav studentů v bakalářských studiích v Šumperku v akademickém roce 2008/2009:

Fakulta strojní:

ročník

prezenční forma

kombinovaná forma

celkem

1.

47

45

92

2.

27

19

46

3.

38

18

56

celkem

112

82

194

Ekonomická fakulta:

1. ročník

57 z přijímacího řízení + 17 opakujících

2. ročník

38

3. ročník

35

celkem

147

Počet absolventů Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v Šumperku:

Akademický rok

Počet absolventů

Celkem

2004/2005

22, z toho 1 s vyznamenáním

22

2005/2006

25 + 1 (podzimní termín)

26

2006/2007

37, z toho 2 s vyznamenáním + 2 (podzimní termín)

39

2007/2008

33, z toho 1 s vyznamenáním + 3 (podzimní termín)

36

CELKEM

117, z toho 4 s vyznamenáním + 6 (podzimní termín)

123

Zájemci o studium vysoké školy mají možnost studovat v Šumperku na dvou fakultách VŠB-TU Ostrava celkem tři obory. „Na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava lze studovat v kombinované formě studia obor Veřejná ekonomika a správa studijního programu Hospodářská politika a správa již od akademického roku 2006/2007. Fakulta strojní VŠB - TU Ostrava nabízí dva obory v prezenční i kombinované formě studia - obor Strojírenská technologie a obor Dopravní technika v rámci studijního programu Strojírenství. Fakulta působí v Šumperku od akademického roku 2002/2003,“ říká PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk a zástupkyně správní rady Nadačního fondu.

PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů
Ing. Andrea Jahnová tisková mluvčí