Obnova zeleně v Šumperku- 1.etapa

Předmětem podpory OPŽP byla obnova parku B. Martinů a aleje na ulicí 8.května v Šumperku. V rámci realizace projetu byly odstraněny nevhodné dřeviny, ošetřeny stávající dřeviny, vysázeny nové stromy a keře a založeny trávníky. Jedná se o 2173 nově vysazených dřevin a 66 ks ošetřených dřevin, celková plocha regenerované sídelní zeleně činí 1,53 ha.

Banner OPZP ERDF CMYK

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje na projekt: 2 262 064 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 254 389 Kč

Dotace z ERDF (evropský regionální fond): 1 916 230 Kč

Dotace SFŽP ČR: 112 720 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 8.12.2008

Termín ukončení realizace projektu: 30.6.2010


Obnova zeleně - prezentace


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

Evropská unie - europa.eu.

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz.