Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku

Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Základní školy ul. Sluneční v Šumperku. Opatření na snížení spotřeby energií spočívalo v zateplení obvodových zdí, vodorovných konstrukcí a ve výměně výplní otvorů. Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 122,94 t/rok a k úspoře energie o cca 2195,4 GJ/rok.

Banner OPZP Fond soudrznosti CMYK

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií- Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

prezentace

Celkové výdaje na projekt:31 371 486 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 23 020 578 Kč

Podpora z FS (fond soudržnosti): 19 567 491 Kč

Dotace SFŽP ČR 1 151 029 Kč

Předpokládaný termín realizace projektu: 15.10.2008-30.08.2009.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

Evropská unie - europa.eu.

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz.