Zápisy do městské kroniky

Oznámení o možnosti veřejného nahlédnutí a věcného připomínkování zápisů městské kroniky.

Zápisy do městské kroniky za rok 2006 jsou dokončeny. Ve dnech 1., 3., 8. a 10. prosince 2008 je možné od 8:00 do 17:00 hodin do zápisů nahlédnout v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, kancelář č. 610, v ostatních pracovních dnech v termínu 1. - 14. prosince 2008 pouze po dohodě s historikem.

Při věcných připomínkách k zápisům je nutno konkrétní návrhy na změny či doplnění předložit písemně do osmi kalendářních dnů po uplynutí lhůty, v níž budou zápisy veřejnosti přístupné. O věcných návrzích na změny, doplnění nebo opravy rozhodne Rada města Šumperka.

Kontaktní osoba:
Drahomír Polách, historik (kancelář č. 610)
Oddělení kultury a vnějších vztahů
Odbor školství kultury a vnějších vztahů
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
tel.: 583 388 610, mobil: 721 670 287