Odkazy

Prevence kriminality v České republice webové stránky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro zlepšení vzájemné komunikace a sdílení informací, kontaktů a zkušeností v oblasti prevence kriminality.


Prevence kriminality na stránkách Policie České republiky - odkaz zde.


Mapy kriminality - v aplikaci si může jakýkoliv uživatel prohlížet, popřípadě exportovat, prostorová data výskytu deliktů kriminality evidovaných Policií ČR pro území ČR či jednotlivých obcí na území ČR. Tyto informace lze dále v souladu s licencí sdílet či využít pro tvorbu dalších technických prostředků určených pro prevenci kriminality na území ČR.       Kraje pro bezpečný internet - odkaz zdeEvropské stránky zaměřené na prevenci vloupání, Stop vloupání - odkaz zde.EBezpeci logo Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě.Megafon – více Megafonnež jen bezpečnost je facebooková stránka nabízející jednotné a komplexní informace o stavu bezpečnosti na území Olomouckého kraje a informace z oblasti prevence kriminality.Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) -  je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku veřejně regulované služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).


Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech - https://www.pomoztemenajit.cz/


Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě Šumperk.


Pomoc v tísni - hledáte na koho se obrátit v tísni, kam zavolat, když jde o život Váš nebo Vašich blízkých? Ucelený přehled kontaktů najdete zde.