Dokumenty prevence kriminality

Koncepční dokumenty ČR

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020/2021
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
MV ČR Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011


Koncepční dokumenty Olomouckého kraje

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022–2027
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 20172021
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 20132016
Krajský program prevence kriminality Olomouckého kraje 20092011


Koncepční dokumenty Šumperka

Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 20222027

Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2018–2021
  • Vnímání pocitu bezpečí v Šumperku, závěrečná zpráva dotazníkového šetření, červenecsrpen 2021
  • Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS, prosinec 2020
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2021 (PPK 2021 Šumperk)
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2020 (PPK 2020  Šumperk)
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2019 (PPK 2019  Šumperk)
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2018 (PPK 2018  Šumperk)

Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 20162017
  • Vnímání pocitu bezpečí v Šumperku, závěrečná zpráva dotazníkového šetření, říjenlistopad 2015
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2017 (PPK 2017  Šumperk)
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2016 (PPK 2016  Šumperk)

Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012–2015
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2015 (PPK 2015  Šumperk)
 • Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2014 (PPK 2014  Šumperk)
 • Program prevence kriminality na rok 2013, Šumperk (PPK 2013  Šumperk)
 • Městský program prevence kriminality 2012, Šumperk (MPPK 2012)

Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 20092011

 • Městský program prevence kriminality na rok 2011 ve městě Šumperk (MPPK 2011)
 • Městský program prevence kriminality na rok 2010 ve městě Šumperk (MPPK 2010)
 • Městský program prevence kriminality na rok 2009 ve městě Šumperk (MPPK 2009)
 • Městský program prevence kriminality na rok 2008 ve městě Šumperk (MPPK 2008)