Projekty roku 2007

Projekt sociální prevence:
 1. Systém včasné intervence investiční část (Město Šumperk)
 2. Systém včasné intervence neinvestiční část (Město Šumperk)
  Systém včasné intervence (SVI) představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku ohrožené, rizikové a delikventní mládeže. Slouží k rychlému a efektivnímu předávání informací prostřednictvím elektronických médií.
  Základním cílem SVI je rychlá a účinná pomoc klientovi (dítěti, rodině), a to pomocí systémové, účinné a koordinované spolupráce institucí účastných na péči o ohrožené, rizikové nebo delikventní děti a také se zaměřením na protiprávní jednání vůči dětem.
Informace pro občany:
 1. Výchova rizikové mládeže (Město Šumperk)
  Cílem tohoto projektu bylo podpořit a zkvalitnit dlouhodobý komplexní primárně preventivní program města Šumperka, s působností na území celého šumperska, který je zaměřen zejména na děti, mládež a další aktivity, směřující k působení na rizikové skupiny mládeže, jak ve školách, tak na rizikové skupiny mládeže romské komunity a rodiny pod úrovní životního minima.
  Cílem projektu bylo provádění besed a přednášek.
 2. Bezpečné nakupování (Město Šumperk)
  Tento projekt se zabýval majetkovou trestnou činností týkající se krádeží věcí ze zaparkovaných vozidel na parkovištích supermarketů a dalších, analýzou vybraných místech - ulicích a parkovištích v Šumperku.