Projekty roku 2003

Projekty sociální prevence:
 1. Kontaktní centrum pro drogově závislé (PONTIS Šumperk, o.p.s.)
  Hlavním cílem projektu bylo zahájení činnosti K-centra v Šumperku. Předmětem projektu bylo zakoupení základního vybavení a zahájení provozu. Klientům budou poskytovány tyto služby:
  - krizové poradenství,
  - kontaktní služby,
  - sociálně právní poradenství,
  - výměnný program stříkačem a jehel,
  - terénní program,
  - testování HIV pozitivity,
  - testování onemocnění infekční žloutenkou,
  - sociální servis,
  - vitamínový program.

 2. Krizový byt pro ženy (PONTIS Šumperk, o.p.s.)
  Hlavním cílem projektu bylo umožnit plnohodnotnou činnost krizového bytu pro ženy v tísni. Jednalo se o dovybavení tohoto bytu. Cílem projektu je poskytování pomoci ženám, které se ocitly v nelehké životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

 3. Krátkodobé a dlouhodobý pobyt pro rizikovou a delikventní mládež (Městský úřad Šumperk)
  Jednalo se o dva krátkodobé a jeden desetidenní pobyt, jejichž činnost byla zaměřena na motivaci ke změně negativních postojů zúčastněných. Cílovou skupinou byla riziková a delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost, experimentující s návykovými látkami, osoby u nichž je zvýšené riziko experimentu s návykovými látkami a mládež s jinými negativními projevy v chování.

 4. Prevence kriminality a média (agentura MOSPRA)
  Cílem tohoto projektu byla aplikace účinných mediálních technik při realizaci projektů prevence kriminality a byl určen pro manažera prevence kriminality.
Projekty situační prevence:
 1. Kamerový a monitorovací systém města (Městská policie Šumperk)
  Stávající kamerový a monitorovací systém MP byl doplněn o jednu kameru, v pořadí již osmou, umístěnou na hotelu Grand v Šumperku.

 2. Jízdní kola pro městskou policii (Městská policie Šumperk)
  Díky tomuto projektu bylo zakoupeno celkem pět jízdních kol i s potřebným příslušenstvím a vybavením. Tato jízdní kola budou využívána k dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a k provádění hlídkové činnosti v okrajových částech města.
Obligatorní položka:
 1. Prevence kriminality (Institut pro místní správu Praha)
  Projekt byl určen pro manažera prevence kriminality a jeho cílem bylo seznámit manažery prevence kriminality se systémem prevence kriminality u nás i v zahraničí, s novými poznatky a přístupy k řešení problémů v této oblasti.