Projekty roku 2002

Projekty sociální prevence:
 1. Pobyty romských dětí Savore (O.S. Savore)
  Jednalo se o týdenní pobyt skupiny romských dětí na letním táboře ve Svojanově a o víkendový pobyt ve Starém Městě. Cílem těchto pobytů bylo smysluplné trávení volného času. Na tyto pobyty navazuje celoroční práce na základně Savore v Šumperku.

 2. Bezpečí pro naši mládež (PČR Šumperk)
  Projekt navazoval na předchozí projekty PČR. V rámci tohoto projektu byly zhotoveny tiskoviny a upomínkové předměty s potiskem Policie ČR a propagační materiál k podpoře přednáškové činnosti prováděné pracovníky preventivně informační skupiny.

 3. Marketingová komunikace (agentura MOSPRA)
  Jednalo se o třídenní kurz pro manažera prevence kriminality k osvojení si metod marketingové komunikace.
Projekty situační prevence:
 1. Stojany k zabezpečení jízdních kol ve městě (Podniky města Šumperk)
  Ve městě bylo instalováno 26 ks uzamykatelných stojanů na jízdní kola, celkem na 13 místech. Díky těmto stojanům je možno jízdní kolo bezpečně uzamknout na rám k pevné konzole pomocí odolného uzávěru a tím prakticky znemožnit jeho odcizení.