Městský kamerový dohlížecí systém

Veřejné prostory ve městě Šumperk jsou monitorovány Městským kamerovým dohlížecím systémem (MKDS).

Kamerový monitorovací systém městské policie v Šumperku je postupně budován od roku 1997. V současné době je tvořen 34 kamerami, kterými je sledována značná část pěší zóny ve městě, historické centrum kolem radnice a prostory kolem Základní školy Šumperk, Šumavská 21, p.o. Podrobně je monitorován prostor autobusového nádraží v Šumperku.

Celková mapa kamerového monitorovacího systému městské policie v Šumperku je dostupná na tomto odkazu https://mapy.cz/s/deluzogeze

Mapa kamer autobusového nádraží Šumperk