Prevence do každé rodiny

Informační zpravodaj Ministerstva vnitra ČR, odboru prevence kriminality.

Nový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“ je pokračovatelem Informačního servisu prevence kriminality, který MV ČR vydává od roku 1996. Doposud jsme ho zasílali jen omezenému počtu čtenářů, ale rozvíjející se informační technologie nám umožňují rozesílání mnohem širšímu záběru uživatelů, např. do obcí, měst, odborníkům, ale i občanům samotným, protože zejména o ně nám jde.
Z přehledu registrovaných trestných činů i z řady rozhovorů a praktických poznatků víme, že mnoho lidí neumí dostatečně využívat často i elementární způsoby ochrany před trestnou činností, nezabezpečují svůj majetek, nechovají se bezpečně tam, kde se mohou setkat s nejrůznějšími riziky, kde se mohou stát oběťmi trestných činů, které pak v mnohých případech mohou dlouhodobé negativně ovlivňovat jejich život.
Proto upravujeme i obsah nového zpravodaje. Budeme přinášet zejména takové informace, které pomáhají občanům v ochraně jejich zdraví a majetku před  trestnými činy. Chceme informovat o novinkách v oblasti technického zabezpečení a poskytovat další informace uplatnitelné v běžném životě. Uvítáme i vaše příspěvky,  zkušenosti, nápady a doporučení, jimž se budeme podrobně věnovat, nebo je případně využijeme jako téma do diskusního fóra.
Budeme moc rádi, když se vám bude zpravodaj líbit, bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem. Přejeme si, aby se dostal do každé rodiny.

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
Ministerstvo vnitra

Zpravodaj Prevence do každé rodiny je k dispozici ke stažení zde.