Poplatky za autovraky

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Dne 01.01.2009 vstupuje v platnost zákon č.383/2008 Sb., který novelizuje zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Tento zákon nově stanovuje v § 37e poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel bude po účinnosti zákona povinen poplatek zaplatit při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice dovezeného ze zahraničí, a pokud je již vozidlo v České republice registrováno, bude se poplatek platit při první přeregistraci vozidla. Vybraným autovrakem se pak podle stejného zákona rozumí motorové vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky. M1 - vozidlo, která má nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelové vozidlo; N1 - vozidlo, jehož největší přípustná (= dle předcházející legislativy „celková“) hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Na rozdíl od tříkolového motorového vozidla je motorová tříkolka vozidlo kategorie L, na kterou se povinnost uvedeného poplatku nevztahuje. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství a to:

Žádný poplatek se naopak nebude platit u vozidel, která splňují mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo vyšší (EURO 4, EURO 5,…). Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla (Technický průkaz motorového vozidla, Osvědčení o registraci vozidla část II).

Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a žadatel o registraci vybraného vozidla do registru silničních vozidel ho bude platit na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž po zaplacení tohoto poplatku bude žadateli vystaven doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Poplatek se z jednoho vybraného vozidla bude platit pouze jednou, každý další opakovaný převod už zpoplatněn nebude.

Obecně se nedá stanovit, které výrobní značky a jejich typy vybraných vozidel odpovídají jakému stupni mezních emisních hodnot. Je nutné vždy nahlídnout do registračních dokladů vozidla (Technický průkaz motorového vozidla nebo Osvědčení o registraci vozidla část II) a příslušný údaj porovnat s přiloženou tabulkou emisních předpisů EHK/OSN a směrnic EHS/ES.

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

R 15.02

R 15.03

R 15.04

R 83.00

R 83.01 B, C

89/458/EHS

R 83.02 B, C

91/441/EHS
93/59/EHS

R 83-03 B, C

R 83-04 B, C
94/12/ES

96/44/ES

96/69/ES

98/77/ES

R 83.05A
98/69A/ES
1999/102A/ES
2001/1A/ES
2001/100A/ES
2002/80A/ES
2003/76A/ES
2006/96A/ES

R 83.05B
98/69B/ES
1999/102B/ES
2001/1B/ES
2001/100B/ES
2002/80B/ES
2003/76B/ES
2006/96B/ES

Pokud bychom uvedli některé příklady vybraných vozidel, která neodpovídají žádné emisní normě nebo maximálně EURO 0, pak mezi tato vybraná vozidla zcela určitě patří například všechny typy od počátků jejich historie značek TRABANT a WARTBURG s dvoutaktním motorem, VAZ-LADA 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 a jejich odvozeniny, UAZ 469, DACIA 1300, 1310, OLTIC CLUB 11, POLSKI FIAT 125 a 126, FIAT 500, 600, 850, 124, 127, 128, 130, 131…., RENAULT R4, R5, R8, R9, R11, R11, R12 …, a samozřejmě vozidla tovární značky ŠKODA 440, 445, 450…, 1000, 100, 110, 105, 120, 130 až po první typy vozidel FAVORIT. Lze tedy předpokládat, že především tato nejstarší vozidla, která neplní ani EURO 0, se po účinnosti novely zákona o odpadech zřejmě stanou neprodejnými. Závěrem bychom chtěli vyzvat všechny občany, kteří nemají vozidlo řádným způsobem zaregistrováno a mají ho pouze odhlášeno na svou osobu v takzvaném „polopřevodu“, aby vozidlo přihlásili do konce letošního roku a vyhnuli se tak poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Bc. Daniel Kantor
vedoucí oddělení registru vozidel