Dopravní značka „Zimní výbava“

Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou dopravní značky, které platí od 01. 07. 2008, a označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno od 1. listopadu do 30. dubna zimními pneumatikami. Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. A to na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro účely této značky myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla, podle staré legislativy hmotnost celková.

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky. Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg) anebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Mohou být použity i protektorované pneumatiky, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

V případě, že vozovka je dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou, je možné zimní pneumatiky nahradit sněhovými řetězy.

Dopravní značka „Zimní výbava“ platí od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Platnost příkazu dopravní značky „Zimní výbava“ (č. C 15a) ukončuje pouze dopravní značka "Zimní výbava-konec" (č. C15b).

O umístění značek v Olomouckém kraji vás budeme informovat po obdržení stanovisek příslušných silničních správních úřadů.

Příloha - Informační leták Ministerstva dopravy ČR

Ing. Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy
Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí