Vyhláška o trvalém označování psů

Obecně závazná vyhláška č. 9/2008 o trvalém označování psů

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání dne 23. 11. 2008 schválilo mimo jiné i Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2008, o trvalém označování psů, která nahradí Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, O trvalém označování psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 11. 2008.

V nově přijaté vyhlášce je oproti původní vyhlášce změna pouze ve dvou článcích.

Při změně textu čl. 4, odst. 1 vyhlášky se vychází vstříc chovatelům, jejichž povinnost předložit doklad s registračním číslem mikročipu přebírá veterinární lékař.
Původní text „Každý chovatel psa předloží doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo mikročipu nebo číslo tetování, odboru finančnímu a plánovacímu Městského úřadu Šumperk (dále jen „odbor FAP“), a to nejpozději do 15 dnů od označení psa.“
je nahrazen textem
Doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo mikročipu, předloží na odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk (dále jen „odbor FAP“) veterinární lékař, který čipování provedl, a to nejpozději do 30 dnů od označení psa.“.

V čl. 5, odst. 2 je upraven slovosled s cílem zabezpečení jednoznačného výkladu textu.
Původní text „Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa trvale označit podle čl. 3 odst. 1 vyhlášky nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.“
Je nahrazen textem
„Psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je chovatel povinen nechat trvale označit podle čl. 3 odst. 1 vyhlášky nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky“.

Plné znění všech platných vyhlášek najdete zde

Ing. Andrea Jahnová
tisková mluvčí