Pozor, blíží se změny v podnikání v dopravě

Změny se týkají od 21. května 2022 nové skupiny dopravců, kteří podnikají v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny.

V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž - umožnění provádění vnitrostátní přepravy v jednom státě EU dopravcem z jiného státu). 

Na tuto novou skupinu provozovatelů se budou vztahovat kritéria, jako dosud na vozidla provozující velkou nákladní dopravu (tedy splnění odborné a finanční způsobilosti, kritéria usazení a dobré pověsti). Po splnění podmínek získá dopravce příslušnou (novou či rozšířenou) eurolicenci, která ho bude opravňovat k provozování mezinárodní dopravy.

Bližší informace lze získat na stránkách Ministerstva dopravy ČR nebo na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (Lubomír Huf, tel. 583 218 514) a na Městském úřadu Šumperk, odbor živnostenský (Jana Hrochová, tel. 583 388 211).