Olomoucký kraj vyhlásil Kotlíkové dotace

Olomoucký kraj v úterý 10. května 2022 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Dotace jsou zaměřeny na nízkopříjmové domácnosti.

Průměrný čistý příjem rodiny v roce 2020 nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. „U některých členů domácností ověřovat výši příjmů nebudeme. Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení,“ uvedla Jana Doušková z Krajského úřadu v Olomouci.

Uvedla, že na výměnu plynového kondenzačního kotle (v případě, že výměna kotle byla realizována do 30. 4. 2022 nebo je nejpozději k tomuto datu vystavena závazná objednávka) mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce 100 000 korun, u kotlů na biomasu 130 000 korun a v případě tepelných čerpadel až 180 000 korun. O dotaci mohou požádat i ty domácnosti, které mají již od 1. 1. 2021 kotel vyměněn.

Podání žádostí bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře, který je spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu kraje zde.

V průběhu května a června bude Olomoucký kraj ve vybraných městech pořádat informační semináře. V Šumperku se seminář uskuteční v úterý 31. května od 10 do 13 hodin ve velké zasedací místnosti městské úřadovny v Jesenické ul. 31.

Lidé mohou dotazy k tomuto tématu zasílat na e-mailu: kotlikovedotace@olkraj.cz.

Kotlíkové dotace informace

Kotlíkové dotace termíny seminářů