Ukrajinští uprchlíci se scházejí každou středu

Koordinační schůzky pro ukrajinské uprchlíky se konají každou středu od 13 do 14 hodiny v budově radnice MěÚ Šumperk, 2. patro, místnost 605. K metodické pomoci budou přítomní pracovníci z oblasti školství, sociálních věcí i krizového řízení města.