Nové tváře úřadoven jsou hotovy

Již od čtvrtka 18. září 2008 jsou plně v provozu rekonstruované prostory úřadoven Městského úřadu Šumperk - ; budova radnice na nám. Míru i budova na ul. Jesenická.

Budova radnice

Rekonstrukce radnice započatá v červnu 2008 se již dočkala svého dokončení. „Byla upravena informační kancelář, vytvořeny tři nové kanceláře z původního bytu domovníka pro nově vzniklé oddělení správy majetku. Tím se zprůchodnilo přízemí radnice,“ řekl tajemník úřadu PaedDr. Petr Holub. Vybouráním zdí ve světlíku se docílilo i průchodnosti v přízemí a prosvětlení chodby před novými kancelářemi. Zajímavostí je, že podlahu pokrývá původní historická dlažba, která byla očištěna a doplněna.

Celkové náklady na rekonstrukci radnice činily necelých 3,5 milionu Kč. „V této částce jsou obsaženy náklady na projekt (132.000,- Kč) a realizaci (3.046.000,- Kč), náklady na dojezd výtahu, tedy na připojení výtahu na diesel agregát (64.000,- Kč) a náklady na rekonstrukci sklepa (131.000,- Kč), kde byla vybudována dílna původně umístěná v prostorách dnešních nových kanceláří,“ upřesnil rozpočet celé akce tajemník.

V listopadu 2008 proběhne ještě jedna významná rekonstrukce. Pro zlepšení komfortu svatebčanů a účastníků dalších akcí konajících se v obřadní místnosti se zde bude instalovat klimatizace. Z tohoto důvodu v průběhu měsíce listopadu nebudou na šumperské radnici probíhat svatební obřady. Náklady na instalaci klimatizace a další úpravy s tím spojené budou činit 650.000,- Kč (34.000,- Kč projekt, 620.000,- Kč realizace). „Výhledově se plánuje odizolování budovy, oprava venkovního hlavního schodiště i přilehlé kašny, výměna oken, vybudování požárního schodiště a ochozů uvnitř budovy ve všech patrech,“ doplnil tajemník.

Jsem rád, že koncept vymyšlený panem architektem Georgem Bergerem se nyní po 97 letech dotahuje do konce. Doufám, že se již brzy upraví i další patra dle původního konceptu,“ řekl před vlastní prohlídkou rekonstruovaných prostor radnice Ing. arch. Vít Janků. Slavnostního otevření se zúčastni i Ing. Petr Blažek, jednatel společnosti Ekozis spol. s r.o., realizátor rekonstrukcí, Ing. arch. Michaela Šťastná, Ing. Petr Fornůsek a pan Karel Kouřil.

P7220059 P9180008

P7220053 P9180013

Úřadovna MěÚ Šumperk na Jesenické ulici

Velkou proměnou prošla i druhá budova Městského úřadu v Šumperku na Jesenické ulici. I zde se zrušil byt správce a byly vybudovány nové kanceláře, po rekonstrukci došlo k několika významným přesunům. Městská policie nyní sídlí v původním bytě správce, podatelna propojená s informační kanceláří je přestěhována do původních prostor Městská policie. „Náklady na rekonstrukci budovy tvořilo 50.000,- Kč na projekt a 1.915.000,- Kč na vlastní realizaci rekonstrukce,“ upřesnil tajemník.

P9180002

Ing. Andrea Jahnová
tisková mluvčí