Šumperské památky se opět otevřou v sobotu 13. září

Každoročně se druhou zářijovou sobotu konají i v Šumperku Dny evropského dědictví, jejichž součástí jsou Dny otevřených dveří památek. Stejně jako v minulých letech budou šumperské památky přístupné zdarma mezi 9 až 16 hodinou.

Nabídka prohlídek se již několik let nemění, takže zájemci se mohou podívat do kostelíka sv. Barbory v Jiráskových sadech, farního kostela sv. Jana Křtitele, tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici, bývalého žerotínského zámku (tzv. Zámečku), na věž Radnice, do Klášterního kostela Zvěstování Panny Marie (u zdravotní školy), Zemského archivu Opava, Státního okresního archivu Šumperk (objekt stojí na konci ulice Bří Čapků) a Vlastivědného muzea v Šumperku. Pracovnice archivu opět připravili k této události výstavu ze svých sbírek. Ta je tentokrát zaměřena na sportovní činnost a prezentuje ukázky z činnosti šumperského turnerského spolku, který byl založen již v roce 1864 a nabízí skvělou dokumentaci ze života šumperského meziválečného Sokola. Muzeum vedle stálé expozice, jíž se zájemci budou moci nechat provádět unikátním automatickým audioprůvodcem GuidePORT, nabízí dalších několik zajímavých výstav - nechte se překvapit. K nejzajímavějším nabídkám budou jistě patřit výsledky pokračujícího restaurování barokních maleb uničovského malíře Ignáce Oderlického ve farním kostele Zvěstování Panny Marie. Všemi památkami budou zájemce provádět zkušení odborní průvodci.

Nezapomeňte: sobota 13. září mezi 9 a 16 hodinou.

Více informací naleznete na webových stránkách www.ehd.cz.

Drahomír Polách,
historik