Pozor, z cyklověže je třeba vyzvednout kola

Majitelé pěti jízdních kol, která jsou uložena v cyklověži v Jesenické ulici, by si měli pospíšit s jejich vyzvednutím. Jejich bicykly jsou totiž v úschovně uloženy již déle než 30 dní, to znamená že překročili maximální úložní dobu

Na základě provozních podmínek je možné nepřetržité uschování jízdního kola na dobu maximálně 30 dnů, po dobu dalších 60 dnů jsou nevyzvednuté bicykly dále uloženy v cyklověži a po dohodě s provozovatelem budou v této lhůtě vydány.

Bicykly si jejich majitelé mohu vyzvednout do 19. 1. 2022 buď na původní úschovní lístek anebo po telefonické dohodě (tel: +420 736 722 332) s penále 300 korun. Po uplynutí devadesátidenní lhůty od uložení bicyklu, budou kola předána na ztráty a nálezy.