Využijte nabízenou šanci!

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - ; TU Ostrava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009 do bakalářského studijního programu Elektrotechnika.

Pro konzultační středisko Šumperk je možné se přihlásit do oborů: Aplikovaná a komerční elektrotechnika a Měřící a řídící technika, kombinovaná forma studia.

Uzávěrka přihlášek je 15.08.2008.

Adresa pro podání přihlášek:
Fakulta elektrotechniky a informatiky - studijní oddělení
VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium v akademickém roce 2008/2009 je stanoven na 28.08.2008 v 9:00 hod., v Ostravě.

Více informací k přijímací zkoušce případně jejímu prominutí a možnosti podat elektronickou přihlášku najdete na www.fei.vsb.cz.

PaedDr. Hana Kolaříková,
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů